ผลตอบแทน

ขายกล้า ต้นละ 75 สตางค์
หาพื้นที่เช่า 50 บาท/ไร่
ค่าติดตามไม้ ตันละ 10 บาท
(1 ไร่ เท่ากับ 300 ต้น)

ตัวอย่างรายได้

ขายกล้าได้ 6,000 ไร่
รับทันที 900,000 บาท
ค่าติดตามไม้ 900,000 บาท
รวม 1,800,000 บาท

ติดต่อเรา


นาย   นาง   นางสาว